Thu. Jun 20th, 2019

मुख्य खबर

समाचार

विशेष खबर

सबैको जानकारीको लागी, एक पटक अवश्य सेयर गरौं

कृषि सँग सम्बन्धित सरकारी कार्यलयहरु
कृषि सँग सम्बन्धित कार्यलयहरु
कृषि सँग सम्बन्धित संघ सस्था हरु
कृषि डायरी २०७५

स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी हरु

स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित सरकारी कार्यलयहरु
स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित संघ सस्था हरु
हस्पिटल सम्बन्धी जानकारीहरु
स्वास्थ्य समबन्धी आवस्यक जानकारीहरु

शिक्षा सम्बन्धी जानकारी हरु

शिक्षा सँग सम्बन्धीत सरकारी कार्यलयहरु
विश्व बिद्यालय सम्बन्धी जानकारी हरु
कलेज सम्बन्धी जानकारी हरु
कन्सल्टेन्सी तथा इन्सिच्युट सम्बन्धी जानकारी हरु

रोजगार सम्बन्धी जानकारी हरु

रोजगार सम्बन्धी सरकारी कार्यलय हरु
रोजगार सम्बन्धी कार्यलयहरु
रोजगार तथा तालिम सम्बन्धी खबर हरु
रोजगार तथा तालिम सम्बन्धी सुचना हरु

आर्थिक सम्बन्धी जानकारी हरु

बैंक तथा वित्तीय सस्था हरु
बैक तथा वित्तीय सस्था सम्बन्धी सुचना तथा जानकारी हरु
अर्थ सम्बन्धी सरकारी कार्यलयहरु
सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी हरु

मनोरन्जन तथा फिल्म सम्बन्धी जानकारी हरु

मनोरंजन तथा फिल्म सम्बन्धी सरकारी कार्यलयहरु
मनोरंजन तथा फिल्म सम्बन्धी कार्यलयहरु
मनोरंजन तथा फिल्म सम्बन्धी संघ सस्था
मनोरंजन तथा फिल्म सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी हरु

खेलकुद सम्बन्धी जानकारीहरु

खेलकुद सम्बन्धी सरकारी कार्यलयहरु
खेलकुद सम्बन्धी संघ सस्था हरु
खेलकुद सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी हरु
खेलकुद सँग सम्बन्धीत कार्यलय तथा स्थानहरु

उधोग तथा व्यापार सम्बन्धी जानकारी हरु

उधोग तथा व्यापार सम्बन्धी सरकारी कार्यलयहरु
उधोग तथा व्यापार सम्बन्धी संघ सस्था तथा कार्यलयहरु
उधोग तथा व्यापार सम्बन्धी तालिम तथा परामर्श
उधोग तथा व्यापार सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारीहरु

पर्यटन सम्बन्धी जानकारी हरु

पर्यटन सँग सम्बन्धीत सरकारी कार्यलयहरु
पर्यटन सम्बन्धी संघ सस्था तथा कार्यलय हरु
टुर, ट्राभल तथा ट्रेकिंग सम्बन्धी कार्यलय हरु
होटल तथा रेस्टुरेन्ट सम्बनधी जानकारीहरु

न्याय तथा कानुन सम्बन्धी जानकारी हरु

कानुन तथा न्याय सम्बन्धी सरकारी कार्यलय हरु
कानुन तथा न्याय सम्बन्धी संघ सस्था तथा कार्यलय हरु
कानुन तथा न्याय सम्बन्धी फर्म / कार्यलयहरु
कानुन सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी हरु

सरकारी कामकाज सम्बन्धी जानकारीहरु

महत्वपुर्ण सरकारी काम तथा प्रक्रिया
सम्बन्धीत सरकारी निकाय सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी
आफ्नो काम सँग सम्बन्धीत सरकारीकार्यालय हरु
सरकारी कामकाज सम्बन्धी जान्नु पर्ने जानकरी हरु

सबैको जानकारीको लागी, एक पटक अवश्य सेयर गरौं

15 visitors online now
5 guests, 10 bots, 0 members